uvjeti koristenja

1. PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA:

Pristupom ili korištenjem web stranice www.24sata.hr i s njom povezanih poddomena, uključujući sadržaj, aplikacije, softver i dostupne usluge, korisnik bezrezervno prihvaća ove Opće uvjete korištenja. Ovi Uvjeti uređuju sve pravne odnose koji proizlaze iz korištenja web servisa. 24SATA ​​​​doo može izmijeniti, ograničiti ili ukinuti pristup web servisu i određenim servisima ukoliko korisnik krši Uvjete.

Korištenjem sadržaja web servisa korisnik preuzima sve rizike povezane s takvim korištenjem te je suglasan koristiti sadržaj samo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost. Ovi Opći uvjeti korištenja stupaju na snagu nakon objave i mogu biti podložni promjenama u bilo kojem trenutku bez odgovornosti za proizašle posljedice. Sve promjene stupaju na snagu objavom na web stranici.

2. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE WEB SERVISA:

Dokumenti, podaci i informacije dostupni na web servisu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili koristiti na način kojim se krše ovi Uvjeti. Sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver web usluge zaštićeni su autorskim pravima, zaštitnim znakovima i kaznenim zakonima.

Strogo je zabranjeno mijenjati, objavljivati, prodavati, prenositi, prikazivati, kopirati, obrađivati ​​ili iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver web servisa, osim ako to nije izričito dopušteno ovim Uvjetima ili odobreno od strane 24 sata doo.

Umnožavanje, distribucija i priopćavanje novinskih članaka i fotografija o aktualnim političkim, gospodarskim ili vjerskim temama objavljenih u elektroničkim publikacijama nije dopušteno osim ako su ispunjeni sljedeći kumulativni uvjeti:

Preneseni sadržaj ne smije premašiti 600 znakova, poštujući cjelovitost izvornog sadržaja.
Podaci o izvoru/podrijetlu i/ili autoru sadržaja moraju biti objavljeni u istoj mjeri u kojoj su bili u izvornom sadržaju.
U slučaju prijenosa sadržaja s digitalnih platformi, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja mora biti navedena izravna poveznica koja vodi do originalnog sadržaja druge strane.

Zaseban tekst, “Pročitajte izvorni tekst ovdje”, povezan izravnom vezom sa samim izvornim materijalom, također mora biti naveden na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja, otvarajući se u zasebnom prozoru web preglednika na domena izvornog izdavača.

Preneseni sadržaj mora zadržati svoju početnu cjelovitost i ne smije se modificirati kako bi promijenio izvorno značenje i cjelovitost. Ukoliko sadržaj jedne strane predstavlja ekskluzivni sadržaj ili otkriće koje je pokrenulo daljnji razvoj, istraživanje ili reportažu druge strane, mora biti jasno i nedvosmisleno navedeno da je izvorni sadržaj prva obrada predmeta.

3. SADRŽAJ KREIRAN OD STRANE KORISNIKA

Korištenjem web servisa korisnik je suglasan da bilo koji sadržaj koji pošalje, kao što su komentari, forumske poruke, recenzije, tekstovi, fotografije, video zapisi i računalni kodovi, može slobodno koristiti i uređivati ​​od strane 24SATA ​​doo, uključujući objavu i prijenos putem RSS-a feedove, bez ograničenja vremena, prostora ili plaćanja.

Ovaj ugovor predstavlja pravni posao kojim korisnik svoja prava na sadržaju prenosi na 24SATA ​​doo. Međutim, 24SATA ​​doo će osigurati korištenje sadržaja korisnika u skladu s uređivačkom politikom.

Korisnik jamči da posjeduje sva prava na sadržaj koji predaje te da će poduzeti potrebne radnje kako bi spriječio bilo kakve zahtjeve trećih osoba vezane uz sadržaj. Korisnik se mora pridržavati pravila komentiranja utvrđenih u Uvjetima pružanja usluge.

4. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN:

Tijekom postupka prijave ili postavljanja korisničkog računa, pojedinac mora odabrati ime ili imena za usluge koje će pružati, izraditi sigurnu lozinku i dati valjanu adresu e-pošte. Sve ovo mora biti učinjeno uz poseban i informirani pristanak na Politiku privatnosti, a pružene informacije moraju biti istinite. Korištenje tuđih podataka je strogo zabranjeno. Neprikladna korisnička imena nisu dopuštena. Svaka osoba ima samo jedan korisnički račun, osim ako 24SATA ​​doo ne odobri dodatne račune.

Registracija i korisnički račun namijenjeni su samo pojedinačnom korisniku, te je zabranjeno dijeljenje podataka o registraciji ili računu trećim stranama. Odgovornost korisnika je da svoje podatke za prijavu čuva na sigurnom, a korištenje tuđeg računa nije dopušteno.

U slučaju kršenja bilo kojeg od uvjeta navedenih u ovom poglavlju, 24SATA ​​doo ima pravo ukinuti registraciju ili korisnički račun korisnika bez prethodne obavijesti i bez odgovornosti za bilo kakve troškove ili štetu.